Uitrol en opschaling van windenergie op zee

Om de doelstellingen te bereiken voor hernieuwbare energie werkt Nederland aan meer windenergie op zee. Het energieakkoord schetst de route voor de implementatie van offshore windenergie. Dat is onderdeel van de doelstellingen voor 2030 voor reductie van de broeikasgassen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Windmolens op zee

Routekaart 2030

De Routekaart Windenergie op zee 2030 is gewijzigd met de aanvullende routekaart uit 2022. Voor 2030 zijn de ambities voor windenergie op zee verdubbeld naar een opgestelde capaciteit van circa 21 gigawatt. Voor meer informatie: Wind op zee - Wind op zee rond 2030

Routekaart 2030-2050 en toekomstige ontwikkelingen

Ook na 2030 wordt verdere doorgroei van windenergie op zee verwacht. Dit zal meer een combinatie worden van elektriciteit- en waterstofproductie op de Noordzee. Na 2030 zal windenergie op zee in grotere, verder gelegen gebieden op de Noordzee komen. Voor meer informatie: Wind op zee - Wind op zee na 2030

Meetprogramma TNO

In het kader van ondersteuning voor verdere uitrol van windenergie op zee, voert TNO meerjarige windmetingen uit op verschillende platformen in de Noordzee, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Sinds 2014 worden meteorologische metingen met LiDAR systemen uitgevoerd op bestaande offshore platformen, met als doel om de windcondities in de Noordzee zo goed mogelijk in kaart te brengen.

De platformen waar op dit moment metingen op worden uitgevoerd zijn Lichteiland Goeree (LEG), Europlatform (EPL), K13A en L2-FA-1.

Deze data is publiek toegankelijk. Klik hiervoor op Data.

Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030/2031

Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030/2031