Europlatform

Op ca. 50 km van Hoek van Holland ligt het Europlatform (EPL). De coördinaten voor dit platform zijn:  51°60′ NB, 3°16′ OL. Het platform dient als baken voor de scheepvaart op de Noordzee en wordt ook gebruikt voor meteorologische en golfmetingen door KNMI en Rijkswaterstaat (RWS).

EPL platform boat view1

Introductie

De afdeling Wind Energy van TNO Energy Transition & Materials voert voor de overheid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) een meteorologisch meetprogramma uit in het Nederlandse deel van de Noordzee. Hierbij verstrekken we ontwikkelaars en andere geïnteresseerden informatie over de meteorologische condities voor de toekomstige windparken op de Noordzee. Op dit moment voeren we metingen uit op vier meetlocaties (Europlatform – EPL, K13A, L2-FA-1 en Lichteiland Goeree – LEG). Daarnaast zijn er nog van een aantal meetlocaties historische data sets beschikbaar zoals Meteorologische Meetmast IJmuiden (MM-IJ) en Meteorologische Meetmast OWEZ (MM-OWEZ).

Meetcampagne

Sinds begin 2015 voert de afdeling Wind Energy van TNO Energy Transition & Materials metingen uit op Europlatform (EPL). Alle vergaarde data wordt opgeslagen in een database en via deze website wordt publiekelijke data toegankelijk gemaakt. Een ZX LiDAR is bevestigd aan het platform en met dit systeem kunnen windsnelheden tot ~300 meter worden gemeten.

Metingen worden uitgevoerd met een LiDAR. De meethoogtes van de LiDAR zijn 63, 91, 116, 141, 166, 191, 216, 241, 266 en 291 meter. De door de LiDAR geleverde signalen bestaan uit een aantal algemene signalen en daarnaast een aantal signalen voor elke meethoogte:

Afkorting

Signaal naam

Eenheden

EPL_batvoltage Accuspanning V
EPL_tempcpu CPU-temperatuur in de LiDAR deg C
EPL_humpod Relatieve vochtigheid binnen de lidar %
EPL_bearing LiDAR richting Deg
EPL_tilt Kantelhoek LiDAR Deg
EPL_pair Luchtdruk bij LiDAR positie hPa
WPL_wsmet Wind snelheid gemeten bij meteorologisch station LiDAR m/s
EPL_wdmet Windrichting gemeten bij meteorologisch station LiDAR Deg
EPL_HXXX_npts Meetpunten
EPL_HXXX_missed Ontbrekende punten
EPL_HXXX_npackets Packets in fit
EPL_HXXX_Wd Wind richting Deg
EPL_HXXX_Wshor_avg Gemiddelde horizontale windsnelheid m/s
EPL_HXXX_Wshor_std Horizontale standaardafwijking windsnelheid m/s
EPL_HXXX_Wshor_min Minimale horizontale windsnelheid m/s
EPL_HXXX_Wshor_max Maximale horizontale windsnelheid m/s
EPL_HXXX_Wshor_avg Gemiddelde verticale windsnelheid m/s
EPL_HXXX_cs CS

LiDAR Installatie en onderhoud - Zephir 300(M)

Om windsnelheidsmetingen uit te kunnen voeren is een ZX 300M geïnstalleerd die tot 300 meter boven zeeniveau kan meten. De LiDAR voert deze metingen uit sinds mei 2016 op het platform en wordt regelmatig onderhouden en vervangen door een nieuw gekalibreerde LiDAR.

De laser straal is veilig voor de ogen volgens IEC EN 60825-1, januari 2008.

Data validatie

Waar gemeten wordt kunnen storingen optreden. Daarom wordt de gemeten data gecontroleerd op fouten om ‘vervuiling’ van de database te voorkomen. Dit gebeurt in twee stappen:

  1. De meetcomputer controleert zelf op enkele storingen zoals
    • Geen verbinding met een sensor
    • Geen verbinding met het meetsysteem
    • Een signaalwaarde overschrijdt een onder- of bovengrens
  2. De gemeten data wordt dagelijks handmatig gecontroleerd op afwijkingen.

Data die niet in orde is wordt in de database als ‘invalid’ gemarkeerd. Bij het opvragen van data uit de database zullen deze als ‘invalid’ gemarkeerde meetwaarden niet worden vrijgegeven, zodat de gebruiker er op kan vertrouwen dat er met valide data wordt gewerkt.

Accreditatie

Metingen op de platforms LEG, EPL, K13A en L2-FA-1 worden uitgevoerd door TNO onder accreditatie 'L324 meteorological measurement'.

L324 - Raad voor Accreditatie (rva.nl)

Data

Om de gegevens van Europlatform (EPL) te kunnen downloaden word je doorverwezen naar de website van Nimbus waar je je kan registeren voor toegang tot de data. De website van Nimbus is alleen beschikbaar in het Engels.

Data downloaden