DOWA

Rapporten Dutch Offshore Wind Atlas


DOWA is ontwikkeld om de uur correlatie met metingen te verbeteren en om het verticale windsnelheidsprofiel weer te geven zonder een uniforme windscheringscorrectiefactor op te nemen.

Validatie

Vergelijkingen met LiDAR-metingen op acht locaties en met meteorologische mastmetingen op twee locaties tonen aan dat de uur correlatie bij DOWA nauwkeuriger is dan bij de KNW atlas. De gemiddelde lineaire regressiewaarde nam toe van 0.94 (KNW) naar 0.97 (DOWA) en nam de gemiddelde R2 waarde toe van 0.87 (KNW) tot 0.91 (DOWA) over alle LiDAR meetlocaties en hoogtes.

Dit zorgt voor een nauwkeurigere representatie van de dagelijkse cyclus zonder kwaliteitsverlies van de maandgemiddelde en jaargemiddelde windsnelheden. Ook presteert DOWA vergelijkbaar met de KNW atlas in het weergeven van verticale verandering in windsnelheid met hoogte (d.w.z. verticale windschering). Een betere weergave van de dagelijkse cyclus wordt aangetoond door het feit dat, rekening houdend met alle LiDAR meetlocaties, DOWA een verlaging van de uurlijkse windsnelheidsbias laat zien van een gemiddelde waarde van 1.53m/s binnen de KNW atlas tot een gemiddelde waarde van 1.27 m/s binnen DOWA. Ook wordt de spreiding rond de gemiddelde windsnelheidsbias verminderd; gemiddeld werd de 𝜎 waarde van de uurlijkse windsnelheidsbias verminderd met 0.26 m/s (16.99%).

Voor meer informatie: https://www.dutchoffshorewindatlas.nl/publications/reports/2019/05/21/tno-report—dowa-validation-against-offshore-mast-and-lidar-measurements

Vergelijking met EMD-ConWx

De prestaties van DOWA bij het weergeven van windcondities op de Noordzee zijn vergeleken met de EMD-CONWx Europese mesoschaal-dataset die (in-house) is gemodelleerd door een samenwerking tussen EMD en ConWx. De prestaties van de twee datasets worden bepaald ten opzichte van LiDAR metingen op drie offshore meetlocaties (IJmuiden, Lichteiland Goeree en het Europlatform). De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat DOWA een verbeterde, uurlijkse windsnelheidscorrelatie geeft in vergelijking met de EMD-ConWx Europese mesoschaal dataset.

Voor meer informatie: https://www.dutchoffshorewindatlas.n/publications/reports/2019/06/07/tno-report—representation-of-north-sea-wind-conditions-in-the-dowa-and-the-emd-conwx-european-mesoscale-dataset

Verbeterde beoordeling van windbronnen

Een aanvullende validatiestudie vergelijkt de waargenomen opbrengsten van het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) met gesimuleerde productieopbrengsten. De simulaties worden uitgevoerd met TNO’s windparkontwerptool FarmFlow, waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdreeksen van zowel DOWA als de KNW windatlas. Voor beide bronnen, i.e. DOWA en KNW, laten de resultaten goede correlaties zien tussen de gesimuleerde en waargenomen vermogens per windturbine. Na een kalibratie met een ’Measure-Correlate-Predict’ (MCP) methode presteren beide windatlassen vergelijkbaar. Zonder kalibratie profiteert DOWA van een nauwkeurigere voorspelling van de verticale windschering, wat resulteert in betere voorspellingen van de opbrengsten van offshore windparken in de Noordzee.

Voor meer informatie: https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:511e01b5-352a-4b36-8448-548e5d230219