K13A

De K13A is een offshore productieplatform gelegen 100 kilometer van Nederland in de Zuidelijke Noordzee. De coördinaten voor dit platform zijn: 53°13'NB, 3°13'OL. De K13A is de schakel tussen de productieplatforms J6, K6 en de andere WGT operators.

DSC00572

Introductie

De afdeling Wind Energy van TNO Energy Transition & Materials voert voor de overheid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) een meteorologisch meetprogramma uit in het Nederlandse deel van de Noordzee. Hierbij verstrekken we ontwikkelaars en andere geïnteresseerden informatie over de meteorologische condities voor de toekomstige windparken op de Noordzee. Op dit moment voeren we metingen uit op vier meetlocaties (Europlatform – EPL, K13A, L2-FA-1 en Lichteiland Goeree – LEG). Daarnaast zijn er nog van een aantal meetlocaties historische data sets beschikbaar zoals Meteorologische Meetmast IJmuiden (MM-IJ) en Meteorologische Meetmast OWEZ (MM-OWEZ).

Meetcampagne

Sinds november 2016 voert de afdeling Wind Energy van TNO Energy Transition metingen uit op K13A. Alle vergaarde data wordt opgeslagen in een database en via deze website wordt publiekelijke data toegankelijk gemaakt. Een ZX LiDAR is bevestigd aan het platform en met dit systeem kunnen windsnelheden tot ~300 meter worden gemeten.

Metingen worden uitgevoerd met een LiDAR. De meethoogtes van de LiDAR zijn 63, 91, 116, 141, 166, 191, 216, 241, 266 en 291 meter. De door de LiDAR geleverde signalen bestaan uit een aantal algemene signalen en daarnaast een aantal signalen voor elke meethoogte.

Afkorting

Signaal naam

Eenheden

K13a_batvoltage Accuspanning V
K13a_tempcpu CPU-temperatuur in de LiDAR deg C
K13a_humpod Relatieve vochtigheid binnen de lidar %
K13a_bearing LiDAR richting Deg
K13a_tilt Kantelhoek LiDAR Deg
K13a_pair Luchtdruk bij LiDAR positie hPa
K13a_wsmet Wind snelheid gemeten bij meteorologisch station LiDAR m/s
K13a_wdmet Windrichting gemeten bij meteorologisch station LiDAR Deg
K13a_HXXX_npts Meetpunten
K13a_HXXX_missed Ontbrekende punten
K13a_HXXX_npackets Packets in fit
K13a_HXXX_Wd Wind richting Deg
K13a_HXXX_Wshor_av Gemiddelde horizontale windsnelheid m/s
K13a_HXXX_Wshor_std Horizontale standaardafwijking windsnelheid m/s
K13a_HXXX_Wshor_min Minimale horizontale windsnelheid m/s
K13a_HXXX_Wshor_max Maximale horizontale windsnelheid m/s
K13a_HXXX_WsVer_avg Gemiddelde verticale windsnelheid m/s
K13a_HXXX_cs CS

Installatie en onderhoud - ZX 300M

Om windsnelheidsmetingen uit te kunnen voeren is een ZX 300M geïnstalleerd die tot 300 meter boven zeeniveau kan meten.

De laser straal is veilig voor de ogen volgens IEC EN 60825-1, januari 2008.

In november 2016 is de LiDAR naast het helikopterplatform geïnstalleerd. De LiDAR wordt regelmatig onderhouden en vervangen door een nieuw gekalibreerde LiDAR.

Data validatie

Waar gemeten wordt kunnen storingen optreden. Daarom wordt de gemeten data gecontroleerd op fouten om ‘vervuiling’ van de database te voorkomen. Dit gebeurt in twee stappen:

  1. De meetcomputer controleert zelf op enkele storingen zoals
    • Geen verbinding met een sensor
    • Geen verbinding met het meetsysteem
    • Een signaalwaarde overschrijdt een onder- of bovengrens
  2. De gemeten data wordt dagelijks handmatig gecontroleerd op afwijkingen.

Data die niet in orde is wordt in de database als ‘invalid’ gemarkeerd. Bij het opvragen van data uit de database zullen deze als ‘invalid’ gemarkeerde meetwaarden niet worden vrijgegeven, zodat de gebruiker er op kan vertrouwen dat er met valide data wordt gewerkt.

Accreditatie

Metingen op de platforms LEG, EPL, K13A en L2-FA-1 worden uitgevoerd door TNO onder accreditatie 'L324 meteorological measurement'.

L324 - Raad voor Accreditatie (rva.nl)

Data

Om de gegevens van K13A te kunnen downloaden word je doorverwezen naar de website van Nimbus waar je je kan registeren voor toegang tot de data. De website van Nimbus is alleen beschikbaar in het Engels.

Data downloaden