Lichteiland Goeree

Op ca. 30 km van Hoek van Holland ligt het Lichteiland Goeree (LEG). De coördinaten voor dit platform zijn: 51°56′ NB, 3°40′ OL. Het platform dient als baken voor de scheepvaart op de Noordzee en wordt ook gebruikt voor meteorologische metingen door KNMI en Rijkswaterstaat (RWS).

leg2

Introductie

De afdeling Wind Energy van TNO Energy Transition & Materials voert voor de overheid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) een meteorologisch meetprogramma uit in het Nederlandse deel van de Noordzee. Hierbij verstrekken we ontwikkelaars en andere geïnteresseerden informatie over de meteorologische condities voor de toekomstige windparken op de Noordzee. Op dit moment voeren we metingen uit op vier meetlocaties (Europlatform – EPL, K13A, L2-FA-1 en Lichteiland Goeree – LEG). Daarnaast zijn er nog van een aantal meetlocaties historische data sets beschikbaar zoals Meteorologische Meetmast IJmuiden (MM-IJ) en Meteorologische Meetmast OWEZ (MM-OWEZ).

Meetcampagne

Sinds eind 2014 voert de afdeling Wind Energy van TNO Energy & Materials Transition metingen uit op Lichteiland Goeree (LEG). Alle gemeten data wordt opgeslagen in een database en wordt via deze website publiek toegankelijk gemaakt. Een LiDAR is geïnstalleerd op het platform en met dit systeem kunnen windsnelheden tot 300 meter worden gemeten.

Metingen worden uitgevoerd met een LiDAR. De meethoogtes van de LiDAR zijn 62, 90, 115, 140, 165, 190, 215 and 240, 265 en 290m. De door de LiDAR geleverde signalen bestaan uit een aantal algemene signalen en ook meethoogte specifieke signalen.

Afkorting

Signaal naam

Eenheden

LEG_Int_Temp

Interne temperatuur van de WINDCUBE

°C

LEG_Wiper_count

Aantal ruitenwissers

-

LEG_HXXX_CNR

Drager-ruisverhouding

dB

LEG_HXXX_CNR_min

Minimale draaggolf-naar-ruisverhouding

dB

LEG_HXXX_Data_Avail

Beschikbaarheid

%

LEG_HXXX_DSB

Doppler spectrale verbreding

Hz

LEG_HXXX_Wd

Windrichting (gemiddelde windrichting)

°

LEG_HXXX_Ws

Gemiddelde windsnelheid

m/s

LEG_HXXX_Ws_max

Maximaal windsnelheid

m/s

LEG_HXXX_Ws_min

Minimale windsnelheid

m/s

LEG_HXXX_WsDisp

Spreiding windsnelheid (standaardafwijking windsnelheid)

m/s

LEG_HXXX_Z-Ws

Z-Wind

m/s

LiDAR installatie en onderhoud - Leosphere Windcube

Om windsnelheidsmetingen uit te kunnen voeren is een Leosphere Windcube V2.1 geïnstalleerd die tot 300 meter boven zeeniveau kan meten. De laser straal is veilig voor de ogen volgens IEC EN 60825-1, januari 2008.

Sinds 6 oktober 2014 worden LiDAR metingen op dit platform uitgevoerd. De LiDAR wordt regelmatig onderhouden en vervangen door een nieuw gekalibreerde LiDAR.

Data validatie

Waar gemeten wordt kunnen storingen optreden. Daarom wordt de gemeten data gecontroleerd op fouten om ‘vervuiling’ van de database te voorkomen. Dit gebeurt in twee stappen:

1. De meetcomputer controleert zelf op enkele storingen zoals

  • Geen verbinding met een sensor
  • Geen verbinding met een meetsysteem
  • Een signaalwaarde overschrijdt een onder- of bovengrens

2. De gemeten data wordt dagelijks handmatig gecontroleerd op afwijkingen.

Data die niet in orde is wordt in de database als ‘invalid’ gemarkeerd. Bij het opvragen van data uit de database zullen deze als ‘invalid’ gemarkeerde meetwaarden niet worden vrijgegeven, zodat de gebruiker er op kan vertrouwen dat er met valide data wordt gewerkt.

Accreditatie

Metingen op de platforms LEG, EPL, K13A en L2-FA-1 worden uitgevoerd door TNO onder accreditatie 'L324 meteorological measurement'.

L324 - Raad voor Accreditatie (rva.nl)

Data

Om de gegevens van Lichteiland Goeree (LEG) te kunnen downloaden wordt je doorverwezen naar de website van Nimbus waar je je kan registeren voor toegang tot de data. De website van Nimbus is alleen beschikbaar in het Engels.

Data downloaden