Floating LiDAR Systems

Floating LiDAR Systems worden wereldwijd gebruikt in wind resource assessment (WRA) studies. MEASNET, de Carbon Trust maar ook de IEA richtlijnen bevelen aan om de gebruikte LiDAR systemen regelmatig te laten valideren / verifiëren door een onafhankelijk instituut.

FLS @ LEG

Algemeen

TNO Windenergie is ISO 17025 geaccrediteerd voor metingen van power curves, metingen van mechanische belastingen, meteorologische metingen en voor het uitvoeren van remote sensing device verificatiemetingen volgens IEC 61400-12-1. Sinds 2020 is TNO Windenergie ook geaccrediteerd voor het uitvoeren van validatiecampagnes van Floating LiDAR Systems. Bovendien is TNO Windenergie een IECRE-erkend testlaboratorium voor vermogensprestaties en mechanische belastingen. ECN (nu onderdeel van TNO) is een van de grondleggers van MEASNET en is tevens als TNO actief lid van de MEASNET Expertgroep ‘Remote Sensing Devices’ en ‘Power Performance’. Daarnaast is TNO lid van de werkgroep IEC 61400-50-4. Met haar werk heeft zij de basis gelegd voor de huidige normen.

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de duurzame concurrentiekracht van de industrie en het welzijn van de samenleving vergroten. Hiertoe is TNO bij wet opgericht als rechtspersoon. De TNO-wet geeft ons een aantal bijzondere taken en kaders en koppelt daaraan specifieke voorwaarden waaronder wij ons werk moeten uitvoeren. Zodat we onafhankelijke en betrouwbare oplossingen kunnen blijven creëren voor de uitdagingen die de samenleving ons biedt.

Lichteiland Goeree (LEG)

Op ca. 30 km van Hoek van Holland ligt het Lichteiland Goeree (LEG). De coördinaten voor dit platform zijn: 51°56′ NB, 3°40′ OL. Het platform dient als baken voor de scheepvaart op de Noordzee en wordt ook gebruikt voor meteorologische metingen door KNMI en Rijkswaterstaat (RWS).

TNO gebruikt dit platform voor verificatie meetcampagnes aan Floating LiDAR Systemen.

Rond LEG beschikt TNO over 20 locaties voor het testen van Floating LiDAR Systemen!

LEG

Geaccrediteerde FLS metingen

TNO Windenergie is ISO 17025 geaccrediteerd voor metingen van power curves, metingen van mechanische belastingen, meteorologische metingen en voor het uitvoeren van remote sensing device verificatiemetingen volgens IEC 61400-12-1 Annex L [3]. Sinds eind 2020 is TNO Windenergie ook geaccrediteerd voor het uitvoeren van validatiecampagnes van Floating LiDAR Systems.

Accreditation-UK-NL (002)

Referenties

De onderstaande referenties zijn leidend voor de Floating LiDAR System activiteiten van TNO.

  • MEASNET, ‘Evaluation of Site-specific Wind Conditions’, version 3, September 2022
  • IEA Wind Expert group study on recommended practices. 18 Floating LiDAR systems, first edition, September 2017
  • Carbon Trust Offshore Wind Accelerator Roadmap for the Commercial Acceptance of Floating LiDAR Technology, version 2.0 October 2018

Er wordt gewerkt aan een nieuwe IEC richtlijn voor Floating LiDAR Systems - IEC 61400-50-4. De verwachting is dat deze dit jaar (2024) uitgebracht gaat worden.