Nieuwe meetlocatie L2-FA-1 is operationeel


Een nieuwe meetlocatie is nu operationeel om de offshore windontwikkeling in Nederland te ondersteunen. TNO voert een langdurige offshore windmeetcampagne uit. Op offshore-platforms zijn verschillende profilerings-LiDAR's geïnstalleerd en alle gegevens zijn publiek beschikbaar.

De forse uitbreiding van de capaciteit aan wind op zee van 4,5 gigawatt in 2023 naar 21 GW in 2030 vergt actie op veel fronten. TNO draagt hier onder meer aan bij door het nauwkeurig in kaart brengen van de windsnelheden boven de Noordzee.

Omdat ten noorden van de Waddeneilanden twee nieuwe windparken goed voor bijna 5 GW zijn voorzien, hebben we in het voorjaar van 2023 een vierde meetlocatie in gebruik genomen, L2-FA-1. De metingen zijn van groot belang voor ontwerpers en operators van windparken.

Op deze meetlocatie L2-FA-1 is een ZX profiling LiDAR geïnstalleerd. Deze locatie zal meer inzichten in de windcondities verschaffen voor de ontwikkeling van windparken in het gebied ten noorden van de Waddeneilanden.

Het meetstation is gebouwd op het platform L2-FA-1 van de NAM in het noordelijk deel van de Noordzee, een kilometer of tachtig boven Texel en zestig westelijk van de toekomstige windparken ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ (700 MW) en ‘Doordewind’ (4 GW).

Voor meer informatie zie: https://www.tno.nl/nl/newsroom/insights/2023/04/nieuw-meetstation-noordzee-uitbreiding/

Klik op de link voor toegang tot de meetdata L2-FA-1

De nieuwe meetlocatie
ZX LiDAR op L2-FA-1, foto gemaakt door Pi Danzl